top of page

Privacy
verklaring

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 11 januari 2024

Woeff Woeff, gevestigd te Pater Bleijsstraat 39, 5348AM Oss in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens

 • Bedrijfsnaam: Woeff Woeff

 • Adres: Pater Bleijsstraat 39, 5348AM Oss in Nederland

 • Telefoon: 0031 6 52313674

 • E-mailadres: contact@woeffwoeff.nl

 • KvK-nummer: 12345678

 • BTW-nummer: NL0098237400B1
   

Persoonsgegevens die wij verwerken

Woeff Woeff verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie, of telefonisch
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@woeffwoeff.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Woeff Woeff verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling

 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 5. Je de mogelijkheid bieden een account aan te maken

 6. Om goederen en diensten bij je af te leveren
   

Geautomatiseerde besluitvorming

Woeff Woeff neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woeff Woeff) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Woeff Woeff bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres): Maximaal 7 jaar (fiscale bewaarplicht).
   

Delen van persoonsgegevens met derden

Woeff Woeff verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Woeff Woeff gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Woeff Woeff gebruikt cookies met een puur technische functional

bottom of page