top of page

Algemene Voorwaarden
website gebruik

 

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de diensten die worden aangeboden door Woeff Woeff, gevestigd aan Pater Bleijsstraat 39, 5348AM Oss, Nederland. Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Woeff Woeff met betrekking tot het gebruik van onze website en diensten.

Laatst gewijzigd op: 11 januari 2024.

1. Acceptatie van Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Woeff Woeff stemt u in met deze Algemene Voorwaarden en verklaart u bevoegd te zijn om namens uzelf of namens een entiteit die u vertegenwoordigt, akkoord te gaan met deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met enige bepaling van deze voorwaarden, onthoud u dan van het gebruik van onze diensten.

2. Gebruikersaccount

2.1 Mogelijk moet u een account aanmaken om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze website of diensten. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountinformatie, inclusief uw wachtwoord.

2.2 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Als u reden heeft om te geloven dat uw accountinformatie toegankelijk is voor ongeautoriseerde toegang, meld dit dan onmiddellijk.

3. Bestellingen en Betalingen

3.1 Door een bestelling te plaatsen op onze website verklaart u bevoegd te zijn om dergelijke transacties uit te voeren.

3.2 Betalingen moeten worden gedaan zoals aangegeven op onze website. Woeff Woeff behoudt zich het recht voor om bestellingen om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren.

4. Levering en Retouren

4.1 Woeff Woeff zal redelijke inspanningen leveren om producten binnen de opgegeven termijnen te leveren. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen die buiten onze controle liggen.

4.2 Voor informatie over retourneren verwijzen wij u naar ons retourbeleid, beschikbaar op onze website.

5. Intellectuele Eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van onze website en diensten blijven eigendom van Woeff Woeff.

5.2 Het is niet toegestaan materiaal van onze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Woeff Woeff is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere schade die kan voortvloeien uit het gebruik van onze diensten.

6.2 Het gebruik van producten en diensten van Woeff Woeff is voor eigen risico.

7. Wijzigingen in de Voorwaarden

7.1 Woeff Woeff behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.

7.2 Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.

8. Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht.

Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met Woeff Woeff via contact@woeffwoeff.nl

bottom of page